Højt kvalificeret undervisning i centrum af Århus.

Skolen består af de tre linier Kunst, Foto og Musik, som alle tilbyder fuldtidskurser af et halvt års varighed. Derudover har vi vores aftenskole, som tilbyder undervisning i diverse kreative fag.

Det er skolens mål at danne ramme om et dynamisk miljø, hvor der arbejdes både teoretisk og praktisk med udgangspunkt i det kreative.

Formålet med undervisningen er at formidle indsigt og færdigheder, at skabe grobund for faglig og personlig udvikling.

Med afsæt i det faglige forsøger vi med en eksperimenterende og åben holdning at tage stilling til livets store spørgsmål og at sætte samtiden i historisk perspektiv.

Af dig kræves det, at du er villig til at indgå nysgerrigt og engageret.

Byhøjskolen er - som verden omkring os - i konstant udvikling, og det er vores erfaring, at et ophold på skolen peger fremad, uanset om du gerne vil kvalificere dig til uddannelse, finde nyt job eller se verden med nye øjne.


Vi byder dig velkommen.


Med venlig hilsen

Lone Lindequist,
forstander.

Byhøjskolen Mejlgade 53
Byhøjskolen Mejlgade 53
Lone Lindequist

Lone Lindequist. Leder/forstander på skolen siden 1983. Uddannet cand. phil i nordisk sprog og litteratur. Diverse ledelses- og administrative kurser.